บทความ

  • 02 Sep 2018
  • 14531 คน

Creativity + Tech: วิถีสตาร์ทอัพแห่งวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในอนาคต "ความคิดสร้างสรรค์” จะกลายเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของแรงงานและผู้ประกอบการยุคใหม่
  • 01 Sep 2018
  • 76434 คน

Meticuly เมื่อหมอกับวิศวะร่วมพลิกโฉมหน้าวงการศัลยแพทย์แบบไม่พึ่งของนอก (TH/EN)

พูดคุยกับ ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง Meticuly บริษัทพัฒนากระดูกไทเทเนียมเพื่อความต้องการแบบเฉพาะบุคคล
  • 18 Jul 2018
  • 14540 คน

Nappi Naapuri (นัปปินาปุริ) เพื่อนบ้านกดปุ่ม ส่งต่อน้ำใจโดยใช้แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นจากประเทศฟินแลนด์ที่เปิดโอกาสให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงได้แสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันและกันยามเดือนร้อน