• 18 Jul 2018
 • 15093 คน

Nappi Naapuri (นัปปินาปุริ) เพื่อนบ้านกดปุ่ม ส่งต่อน้ำใจโดยใช้แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นจากประเทศฟินแลนด์ที่เปิดโอกาสให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงได้แสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันและกันยามเดือนร้อน
 • 02 Jul 2018
 • 12575 คน

อวัยวะเทียม...น้ำใจยิ่งใหญ่เพื่อผู้พิการ

อวัยวะ "ไบโอนิก" เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถก้าวข้ามการใช้อวัยวะเทียม
 • 03 Jun 2018
 • 14148 คน

อนาคตที่ยั่งยืนกับทางเลือกใหม่จากสาหร่าย

รัฐบาลในหลายประเทศกำลังสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับพาณิชย์
 • 06 May 2018
 • 7451 คน

TREND2018: Transportation and Space 03 จะไปสู่จักรวาล

หลายบริษัทเริ่มมุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพิชิตอวกาศ เรามาดูกันว่าในปี 2018 มีโครงการอวกาศใดที่น่าสนใจ
 • 05 May 2018
 • 13600 คน

TREND2018: Transportation and Space 02 ความก้าวหน้าของยานยนต์ไร้คนขับ

ในอนาคตอันใกล้รถยนต์แบบไร้คนขับจะกลายเป็นยานพาหนะทั่วไปที่ใครๆ ก็นั่งได้
 • 04 May 2018
 • 12043 คน

TREND2018: Transportation and Space 01 แรงและเร็ว

พบกับ Hyperloop โครงการที่น่าจับตามองสำหรับการเดินทางสาธารณะแห่งอนาคต
 • 02 May 2018
 • 10211 คน

TREND2018: Transportation and Space การขนส่งและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่องอวกาศ

สำรวจความเป็นไปได้มากมายที่เกิดขึ้นในโลกแห่งการคมนาคมขนส่งและการเดินทางในปี 2018