หนังชีวภาพ

MI : 00364-04
MC : 6185-04

แผ่นหนังชีวภาพ ผลิตจากเซลลูโลสที่ได้จากข้าวเล็บนก จังหวัดพัทลุงเป็นโครงสร้าง ผ่านการปรับสภาพทางเคมีด้วยโปรตีน ไขมัน และสารอนินทรีย์ มีการย้อมสีเพื่อให้มีสีสันตามที่ต้องการ ทำให้แผ่นหนังจากชีวภาพนี้มีผิวสัมผัสเหนียวนุ่ม คืนตัวคล้ายหนังสัตว์ และไม่พองตัวเมื่อโดนน้ำ รวมถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่ช่วยเชื่อมต่อโครงสร้างของเซลลูโลส ทำให้หนังแข็งแรง กระชับ ฉีกขาดยาก สามารถนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น เบาะนั่ง เพื่อทดแทนหนังสัตว์ อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่อยากใช้หนังจากสัตว์หรือพลาสติก


การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ