CO2 Ethanol

MI : 00991-01

นวัตกรรมในการแยกโมเลกุลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการทำน้ำหอม คาร์บอนไดออกไซต์ เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ เป็น แอลกอฮอล์ของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง ที่เกิดจากการนำคาร์บอนไดออกไซต์มาผ่านกระบวนการทางเคมี Electrocatalytic reduction ได้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์สปาและกลิ่น ไปจนถึงการนำไปใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม และเชื้อเพลิง

หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนา


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ