หนังเทียมจากผลไม้ (เวสเธอร์)

MI : 00981-03

WASTHER หนังเทียมที่ผลิตจากเปลือกผลไม้กว่า 90% ซึ่งเป็นเศษที่เหลือทิ้งที่มีปริมาณมาก เป็นทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่น และของตกแต่งบ้านในอนาคต ผลิตได้ขนาดตั้งแต่ A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) - A3 (297 x 420 มิลลิเมตร) มีสีน้ำตาลเบจ สีกาแฟ สีช็อคโก้ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ ไม่ลามไฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ