Emboss Look MIT-02

MI : 00311-04
MC : MC 5528-04

วิธีการสร้างลักษณะพิเศษด้วยการพิมพ์กราฟิกให้มีพื้นผิวนูน โดยใช้หมึกพิมพ์นูนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท งานพิมพ์ที่ได้มีผิวสัมผัสนูน คล้ายวัสดุโฟมหรือยาง และทำให้มีความนูนมากน้อยได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากใช้การพิมพ์ 4 สี จึงพิมพ์สีได้ตามต้องการ ใช้เวลาในการผลิตตั้งแต่ 20 ถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานพิมพ์ ขนาดพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ 50 x 100 เซนติเมตร ผิวของงานพิมพ์สามารถทนน้ำได้ดี และยึดเกาะบนกระดาษและผ้าชนิดต่าง ๆ ได้ดี เหมาะใช้งานภายในอาคารในลักษณะต่าง ๆ ผนังอาคารหรือผนังกั้นส่วน การตกแต่งพื้นที่ในงานแสดงสินค้า สำหรับจัดวางสินค้าและป้ายสื่อความหมาย ในการผลิตสินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์และเครื่องแต่งกาย 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่มี