Metal Look MIT-15

MI : 00311-05
MC : MC 5528-05

วิธีพิมพ์สกรีนที่ทำให้ดูเหมือนผิวโลหะที่ถูกกรดกัด โดยใช้หมึกโพลิเมอร์ใสที่มองผ่านลงไปเห็นสีที่อยู่ชั้นในได้ ใช้เวลาผลิต 20 - 30 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานพิมพ์ ขนาดพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด 100 x 100 เซนติเมตร ผิวของงานพิมพ์มีความต้านทานน้ำเป็นเยี่ยมและยึดเกาะได้ดีบนกระดาษและผ้า เหมาะใช้งานภายในอาคารในลักษณะต่าง ๆ ผนังอาคารหรือผนังกั้นส่วน การตกแต่งพื้นที่ในงานแสดงสินค้า สำหรับจัดวางสินค้าและป้ายสื่อความหมาย ในการผลิตสินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์และเครื่องแต่งกาย 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่มี