พาโนรามา ซอย อิงค์

MI : 00318-01
MC : MC 5646-01

หมึกพิมพ์ที่ทำจากน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันพืช เป็นทางเลือกทดแทนหมึกที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม หมึกนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีปริมาณ VOCs ต่ำ ไม่มีส่วนประกอบของโพลีไซคลิกจึงทำให้มีกลิ่นลดน้อยลง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืชและเม็ดสีที่ผลิตจากสารธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบในหมึกพิมพ์สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงทำให้ไม่มีสารโลหะหนักตกค้างอยู่ในงานพิมพ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมึกพิมพ์นี้ให้สีสดใส ช่วยลดการสิ้นเปลืองของกระดาษเพราะพิมพ์ง่ายและสูญเสียน้อย และยังช่วยให้ทำความสะอาดแท่นพิมพ์ได้ง่ายกว่า เหมาะสำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ต เว็บออฟเซ็ต เฟล็กโซ และกราวัวร์ได้ สามารถพิมพ์บนกระดาษทั่วไป และพลาสติก (พีอี, โอพีพี,เพ็ท และพีวีซี) กระดาษคร๊าฟท์ กระดาษหนังสือพิมพ์ และแผ่นฟอยล์ ใช้ในการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ