Recycled vegetable oil and VOC free ink

MI : 00318-02
MC : MC 5646-02

หมึกพิมพ์จากน้ำมันพืชรีไซเคิล 45% สารให้สี 21% และยางสน 34% ไม่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ต้านทานการขัดถู มีผิวมันเงา มีความเข้มของสีสูง แห้งไวและให้ความคมชัดของงานพิมพ์สูงกว่าหมึกทั่วไป สิ่งพิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มหมึกจากธรรมชาติ (Nature Plus Ink) ตามมาตรฐานของสถาบันอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลี เหมาะใช้พิมพ์ได้ทั้งบนกระดาษและพลาสติก เช่น หนังสือพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และนิตยสาร


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ