• 31 Mar 2014
 • 2491 คน

สวยด้วยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หากความต้องการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมทั้งการผ่าตัดเพื่อความสวยงามที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและการพัฒนาทางการแพทย์ร่วมกับวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • 28 Feb 2014
 • 2118 คน

BUYCOTT

ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมที่รายล้อมไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อ สิ่งที่บายคอตทำคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการ “บอยคอต (boycott)” หรือการต่อต้าน แต่เป็นรูปแบบกระบวนการทำงานที่ไม่ได้ใช้การต่อต้าน แต่คือการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆ
 • 19 Feb 2014
 • 7795 คน

แบตเตอรี่น้ำตาล พลังความหวานแบบปลอดภัย

แบตเตอรี่น้ำตาล พลังความหวานแบบปลอดภัย
 • 19 Feb 2014
 • 1119 คน

แบตเตอรี่น้ำตาล พลังความหวานแบบปลอดภัย

ในยุคที่พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ นอกเหนือจากพลังงานจากกระแสลม กระแสน้ำ หรือแสงอาทิตย์แล้ว สารประกอบอย่างที่พบในพืชก็สามารถแปลงเป็นพลังงานได้เช่นกัน
 • 16 Feb 2014
 • 11177 คน

Safety Duck : จากเป็ดน้อยเตือนภัยถึงเป็ดน้อยตัดไฟรั่ว

Safety Duck : จากเป็ดน้อยเตือนภัยถึงเป็ดน้อยตัดไฟรั่ว
 • 05 Dec 2013
 • 38688 คน

WikiCell: บรรจุภัณฑ์กินได้ ทางเลือกใหม่บนโต๊ะอาหาร

WikiCell: บรรจุภัณฑ์กินได้ ทางเลือกใหม่บนโต๊ะอาหาร
 • 31 Oct 2013
 • 2203 คน

Smart Sportwear

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้นคุณสมบัติเด่นของเส้นใยไม่ว่าจะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และการควบคุมอุณหภูมิซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่สบายมากขึ้น
 • 30 Sep 2013
 • 1846 คน

Syringes Vending Machine

Syringe Vending Machines (SVMs) หรือเครื่องจำหน่ายเข็มฉีดยาอัตโนมัติ จึงกลายเป็นนวัตกรรมที่ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสะดวก แต่ยังเป็นฮีโร่ที่ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อจากการใช้เข็มร่วมกันอย่างโรคเอดส์หรือไวรัสตับอักเสบให้ลดลง
 • 17 Jul 2013
 • 2904 คน

Four Rivers Project …เมื่อเกาหลีใต้แสวงหาหนทางอยู่ร่วมกับน้ำ

Four Rivers Project …เมื่อเกาหลีใต้แสวงหาหนทางอยู่ร่วมกับน้ำ
 • 09 Apr 2013
 • 17689 คน

ป้ายใจดี ที่ไม่ดีแต่พูด

ป้ายใจดี ที่ไม่ดีแต่พูด