วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

กกถักเปียสานโครงหวาย

ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง

กกทอผสมตะไคร้

ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอเสื่อผือบ้านกุดกะเสียน

กกทอลายขิด

ผู้ประกอบการ : Ban Tha Worn Sa Muk Kee Group

กกพันเกลียว

ผู้ประกอบการ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกตำบลทุ่งวัง

กระจูด บ้านเนินธัมมัง

ผู้ประกอบการ : Noen Tham Mang Group

กระจูดจักสาน

ผู้ประกอบการ : Ban Mab Lao Cha On Krajood Basketwork Group

กระจูดบ้านห้วยลึก

ผู้ประกอบการ : Ban Huay Luek Krajood Handicraft Community Enterprise

กระจูดวรรณี

ผู้ประกอบการ : VARNI Southern Wickery

กระดุมจากกระดูกวัว

ผู้ประกอบการ : Punyanitya Medical Devices Co., Ltd

กระดูกเทียมจากเปลือกหอยแครง

ผู้ประกอบการ : Punyanitya Medical Devices Co., Ltd