วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย

ผู้ประกอบการ : หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ก้อนกระจก

ผู้ประกอบการ : Nisha Gems

กะลาทองคำ

ผู้ประกอบการ : Kala Thongkum

กะลามะพร้าว

ผู้ประกอบการ : Ban Kuan Kanun Coconut Shell Product Group

กะลามะพร้าว 2 น้ำ

ผู้ประกอบการ : Klongnoy Coconut Shell Group

กาบกล้วยย้อมสีธรรมชาติ

ผู้ประกอบการ : คุ้มคราม

กาบหมาก

ผู้ประกอบการ : Meaban Kasetthakhon Sayyaikabmak Group

กาวดินติดพลอย

ผู้ประกอบการ : Jin Sheng Jewelry

เกล็ดปลาสำหรับงานประดิษฐ์

ผู้ประกอบการ : กลุ่มปันหยางานประดิษฐ์