วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

จักสานเตยปาหนันบ้านดุหุน

ผู้ประกอบการ : Ban Duhun Community Enterprise

จักสานผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม

ผู้ประกอบการ : Wickerwork Baantaong

จักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย

ผู้ประกอบการ : Wickerwork Baantaong

จักสานผักตบชวา (PA-SOM)

ผู้ประกอบการ : PA-SOM

จักสานไม้ไผ่

ผู้ประกอบการ : Patapian Studio Co.,Ltd

จักสานไม้ไผ่ลายดอกพิกุล

ผู้ประกอบการ : Borriboon Craft Co., Ltd. (Traditional Bamboo Handicraft Center)

จักสานไม้ไผ่หุ้มผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ : Mud Handcraft

จานกาบหมาก

ผู้ประกอบการ : Phinyovanich Company Limited

ฉนวนจากฟางข้าวและกะลากาแฟ

ผู้ประกอบการ : Jarerntribhop Limited Partnership

ฉนวนเส้นใยสับปะรด

ผู้ประกอบการ : Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute