วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

โคมไฟจักสานจากไม้ไผ่

ผู้ประกอบการ : Ploenchit

โคมไม้ไผ่

ผู้ประกอบการ : Choke Charoen (Craft)

งอบใบจาก

ผู้ประกอบการ : Wickerwork Baantaong

จักสานกระจูด

ผู้ประกอบการ : Map Lhao Cha-oan's Kra-jood Weave Community Enterprise

จักสานกระจูด

ผู้ประกอบการ : Krajoodthai

จักสานก้านจาก

ผู้ประกอบการ : Nipa leaf basketry Community Enterprise

จักสานจากไม้ไผ่ และหวาย

ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมหวาย

จักสานจากไม้ไผ่ไล่สี

ผู้ประกอบการ : World's Biggest Woven Craft Center

จักสานเชือกกล้วย

ผู้ประกอบการ : Basketry craftsman, Chumphon Product: Banana Rope Weaving Bag