กระดาษจากเส้นใยทางปาล์มน้ำมัน

MI : 01024-01

กระดาษจากเยื่อทางปาล์มน้ำมัน (แกนใบ) ที่เป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมหาศาล จากกระบวนการคล้ายกับกระดาษสา เมื่อขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.5 – 3 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับขนาด) มีข้อควรระวังคือไม่สามารถโดนน้ำในปริมาณมากได้ และสามารถติดไฟได้ เหมาะสำหรับผลิตถุงกระดาษ กล่องกระดาษ แผ่นกระดาษ กระดาษห่อผักผลไม้ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก สามารถย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน สามารถสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการโดยขนาดใหญ่สุดอยู่ที่ 100 x 80 เซนติเมตร รวมถึงสั่งพิมพ์ภาพ หรือข้อความลงบนกระดาษได้ตามต้องการ

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ