กระดาษเปลือกถั่ว (Peanut Shell Paper)

MI : 01025-01

กระดาษจากเปลือกถั่วลิสงผสมกับเปลือกข้าวโพด สองวัสดุที่มีเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ด้วยแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน คล้ายกับการทำกระดาษสา มีขนาด 80 x 56 เซนติเมตร และสามารถผสมสีจากธรรมชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสีตามต้องการ ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดึงที่ 804 นิวตัน ความต้านแรงฉีกขาดที่ 771 มิลลินิวตัน การดูดซึมน้ำหยดน้ำ 9.81 วินาทีต่อ 0.05 ลูกบาศก์เซนติเมตร และความต้านแรงดันทะลุ 76.3 กิโลปาสคาล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับกระดาษสา สามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่ไม่สามารถแช่น้ำนาน ๆ รวมถึงติดไฟได้เนื่องจากเป็นเส้นใยธรรมชาติ สามารถใช้ขึ้นรูปเป็นภาชนะ บรรจุภัณฑ์ได้เหมือนวัสดุกระดาษอื่น ๆ และนำไปต่อยอดในงานออกแบบได้ เช่น วัสดุปิดผิว หรือวัสดุตกแต่งภายใน

การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ