บทความ

  • 13 Sep 2011
  • 140307 คน

ที่พักอาศัยทำจากผ้าใบคอนกรีต (Concrete Canvas)

บทความนี้อยู่ในหมวด “วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok