กระดาษและสิ่งพิมพ์

4D Print Material

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

Bio-Handmade Paper

ผู้ประกอบการ : Zenith Enterprise Co.,Ltd.

Book mending paper

ผู้ประกอบการ : Kuangtai Special Paper Co., Ltd.

Celpad

ผู้ประกอบการ : HuTek (Asia) Co., Ltd.

Color Wave Print

ผู้ประกอบการ : Space One Co., Ltd.

Customized Graphic

ผู้ประกอบการ : Creative Printing Enterprise Co., Ltd.

Emboss Look MIT-02

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

Eterno wallpaper

ผู้ประกอบการ : บริษัท นากาอิ จำกัด

eucalyptus paper

ผู้ประกอบการ : Kuangtai Special Paper Co., Ltd.

Geami WrapPak กระดาษตาข่ายรังผึ้ง

ผู้ประกอบการ : L.Y. Commercial Co., Ltd.

Glistering MIT-10

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

Green Insulation

ผู้ประกอบการ : Ping-Art

Green Series

ผู้ประกอบการ : Thai Paper Co., Ltd. (SCG paper)

Handmade Paper

ผู้ประกอบการ : Shin Kwang Hwa Paper mfg. (Thailand) Co., Ltd

Magnetic Ink MIT-20

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

Ma-Lee (Banana Paper)

ผู้ประกอบการ : SARRAN