บริการด้านวัสดุ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ผู้ประกอบการ : NAMCHAREON BANKOK CO.,LTD.

บริการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก (Injection Molding)

ผู้ประกอบการ : บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

บริการตัดอะคริลิกแผ่น

ผู้ประกอบการ : L. K. Plastic Company Limited

บริการตัดอะคริลิกแผ่น

ผู้ประกอบการ : Yangyuen Plastic (1972) Company Limited

บริการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกก

ผู้ประกอบการ : Ban Ta Chalab's Mat Community Enterprise

บริการผลิตฉลาก 3 มิติ

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากกลิ่นหอม

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากประกายมุก

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากประกายแวววาว

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.