เซรามิก

COTTO Digital Print Tile

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

Duragres Healthy Tile

ผู้ประกอบการ : The Union Mosaic Industry Public Co., Ltd.

E-CO DANKWIAN POTTERY

ผู้ประกอบการ : PeckPeck Studio

Green Rock

ผู้ประกอบการ : บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

Hand-Painted Ceramic Tile

ผู้ประกอบการ : Mai Ngam Tiles Co., Ltd.

L-THAI Clay Tile

ผู้ประกอบการ : Lampang-Thai Ceramics Tile Co., Ltd.

MG Paradiso

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

Pimai Flora Series

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

Three mosaic

ผู้ประกอบการ : IRIS INDUSTRIAL Ltd., Part

กระเบื้องเคลือบชนิดบางพิเศษ

ผู้ประกอบการ : U.S.Dtandard Part., Ltd.

กระเบื้องเคลือบดินเผา

ผู้ประกอบการ : Thai Tile Sang-Bunpot Factory

กระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

ผู้ประกอบการ : Yonok 2006 Co., Ltd.

กระเบื้องช่องลม โฮโล บล็อก (HOLO BLOCK)

ผู้ประกอบการ : KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO., LTD.

กระเบื้องซับนํ้าจากดินเบา

ผู้ประกอบการ : GOODS EVOLUTION COMPANY LIMITED

กระเบื้องตกแต่งด้วยเปลือกหอย

ผู้ประกอบการ : Miracel Pearl Co., Ltd.