แก้ว

Advanced Glasstiles

ผู้ประกอบการ : Advanced Stainless Co. Ltd.

Aluminum Scrap Laminated Glass

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

BSG Fabrik Glass

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

Decorative Coated Glass

ผู้ประกอบการ : Forechem Co., Ltd

Fascinate Series

ผู้ประกอบการ : SS Glascera Limited

Glass Plus Gold Noble

ผู้ประกอบการ : T.Yongkiat Glass Co., Ltd.

Harmony

ผู้ประกอบการ : Imex International Co., Ltd.

Imex Powder

ผู้ประกอบการ : Imex International Co., Ltd.

INFIDIA: Glass - Sawdust

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

Motion Square

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

TEARs

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

Zandera

ผู้ประกอบการ : SIAM FIBERGLASS CO., LTD.

กระจก DIP Tech (Digital Printing)

ผู้ประกอบการ : AGC FLAT GLASS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กระจก Energy Green

ผู้ประกอบการ : AGC FLAT GLASS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กระจก FIGURED/PATTERNED

ผู้ประกอบการ : Siam Pattern Glass Co., Ltd.

กระจก Mirror TAG Clearvision

ผู้ประกอบการ : AGC FLAT GLASS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED