ยาง

Tire Reclaimed Rubber

ผู้ประกอบการ : Union Commercial Development Co., Ltd.

กาวกระถิน

ผู้ประกอบการ : ร้านฉวีวรรณ

เกี่ยวก้อย

ผู้ประกอบการ : Worawan International Co., Ltd.

ชิ้นส่วนยางคอมพาวด์

ผู้ประกอบการ : Thai Innova Rubber Co., Ltd.

น้ำยากั้นสี

ผู้ประกอบการ : J.N.H.(Thailand) Co.,ltd

น้ำยางพารา

ผู้ประกอบการ : Traptawe Rubber Plantation Cooperative Fund Ltd.

บริการขึ้นรูปจากยาง

ผู้ประกอบการ : ร้านพี่หนุ่มปั๊มยาง

บล็อกยางตัวเอช

ผู้ประกอบการ : Sin Charoen Rubber Co., Ltd.

ไบโอเรซิน เพื่องานย้อมผ้า

ผู้ประกอบการ : Sippa-Bioresin

ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา

ผู้ประกอบการ : Rubber Milk Processed Products Group

แผ่นกระเบื้องยางปิดผิว

ผู้ประกอบการ : Sin Charoen Rubber Co., Ltd.

แผ่นกระเบื้องยางปูพื้น

ผู้ประกอบการ : Sin Charoen Rubber Co., Ltd.

แผ่นโฟมเซลเปิดและเซลปิด

ผู้ประกอบการ : M&P World Polymer Co., Ltd