พลาสติก

3D Surface

ผู้ประกอบการ : Design Surface Co., Ltd.

AGORA พลาสติกรีไซเคิล

ผู้ประกอบการ : หจก.รักชาติ พาณิชย์

Bio-based polystyrene (PK150B20)

ผู้ประกอบการ : IRPC Public Company Limited

Catch It!

ผู้ประกอบการ : Triple-pim Co., Ltd.

Celestial Series- Big Cloud Pattern

ผู้ประกอบการ : Sonite Innovative Surfaces Co., Ltd.

Cementfoam

ผู้ประกอบการ : Polyfoam Manufacturing Co., Ltd.

Color Masterbatch ( MB ), Color Pigment

ผู้ประกอบการ : Asia Color Enterprise Co., Ltd.

Crocodile Click uPVC Decorative Profile

ผู้ประกอบการ : Cera C-CURE Co., Ltd.

Crystal Plate

ผู้ประกอบการ : Srin Surfaces Co,. Ltd.

Durawera

ผู้ประกอบการ : Hawaii Furniture and Construction Co., Ltd.

EMAP

ผู้ประกอบการ : TPBI Public Company Limited

Energy Saving White Acrylic Sheet (ESWA)

ผู้ประกอบการ : Pan Asia Industrial Co., Ltd.

ESH

ผู้ประกอบการ : Bangkok Foam Co., Ltd.

FAFA Green Pack

ผู้ประกอบการ : FAFA Co., Ltd.

Fasara

ผู้ประกอบการ : 3M Thailand Company Limited

Fire resistant Acrylic Sheet

ผู้ประกอบการ : Pan Asia Industrial Co., Ltd.