วัสดุชีวภาพ

CO2 Ethanol

ผู้ประกอบการ : CO2 LAB

UBPACK

ผู้ประกอบการ : Universal Bio Pack Co., Ltd

บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

ผู้ประกอบการ : Biodegradable Packaging Co., Ltd.

แรปผัก

ผู้ประกอบการ : Veg!Wrap

วัสดุชีวมวลจากดิน

ผู้ประกอบการ : Indin Studio

วัสดุดูดซับจากมันสำปะหลัง

ผู้ประกอบการ : Wealthy Moggie Innovation Co., Ltd.

หนังชีวภาพ

ผู้ประกอบการ : Thainanocellulose Co., Ltd.

หนังเทียมจากผลไม้ (เวสเธอร์)

ผู้ประกอบการ : PAPA PAPER CRAFT (Simply Decor co.,ltd.)

หลอดจากเเป้งธรรมชาติ

ผู้ประกอบการ : GEO913 Limited Partnership