ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

EL Wire

ผู้ประกอบการ : J & Y trading

LED

ผู้ประกอบการ : Electronics-Part Supply Company Limited

กระบะถ่าน

ผู้ประกอบการ : แสงตะวัน

ดินน้ำมันแบบอิตาลี

ผู้ประกอบการ : ชัยวัฒนา

ไดโอด

ผู้ประกอบการ : Electronics-Part Supply Company Limited

ตลับพระ

ผู้ประกอบการ : ชนะภัยตลับพระ

ท่อหุ้มสายไฟ

ผู้ประกอบการ : Electronics-Part Supply Company Limited

แผ่นโฟโต้บอร์ด

ผู้ประกอบการ : Electronics-Part Supply Company Limited

เฟือง

ผู้ประกอบการ : แสงตะวัน

มอเตอร์

ผู้ประกอบการ : แสงตะวัน

สวิตช์

ผู้ประกอบการ : แสงตะวัน

สวิตช์

ผู้ประกอบการ : Electronics-Part Supply Company Limited

หมึกเหลวนำไฟฟ้า PHENE PLUS

ผู้ประกอบการ : Haydale Technologies (Thailand)

หลอดไฟ LED

ผู้ประกอบการ : VSN Metalwork Co., Ltd.

อุปกรณ์เครื่องเขียน

ผู้ประกอบการ : ชัยวัฒนา