วัสดุคอมโพสิต

BioCoff

ผู้ประกอบการ : PTT Public Company Limited

COCCO

ผู้ประกอบการ : Sonite Innovative Surfaces Co., Ltd.

Color Rich

ผู้ประกอบการ : Richy(2016) Co., Ltd.

Eco 2 Fuse

ผู้ประกอบการ : The Clover Co., Ltd.

Eco 2 Shine

ผู้ประกอบการ : The Clover Co., Ltd.

Grog X Plastic

ผู้ประกอบการ : PeckPeck Studio

Kasse

ผู้ประกอบการ : Sonite Innovative Surfaces Co., Ltd.

Macadamia nut shell building block

ผู้ประกอบการ : Pongyang Architecture

MAXIS BOARD

ผู้ประกอบการ : Maxis Products Co., Ltd.

MAXISWOOD

ผู้ประกอบการ : Maxis Products Co., Ltd.

ทะเลจร

ผู้ประกอบการ : Thalejorn SE Co.,Ltd.

ยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ

ผู้ประกอบการ : Natural Rubber Composite

วัสดุแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว

ผู้ประกอบการ : Visut Marble & GRC Co., Ltd.