ผ้าและสิ่งทอ

100 Year Pillow

ผู้ประกอบการ : Good Guy Group Co., Ltd.

100% Silk (GV 3003)

ผู้ประกอบการ : Greenville Trading Co., Ltd.

14 Denier Silk Yarn

ผู้ประกอบการ : Chul Thai Silk Group

3D Surface Embroidering

ผู้ประกอบการ : ease embroidery

Chenille Viscose

ผู้ประกอบการ : Noble Carpet Co., Ltd.

CLAF Fabrics

ผู้ประกอบการ : Ryusei Co., Ltd.

CVS Linen Jute

ผู้ประกอบการ : CVS Thailand Co., Ltd.

CVS Metallic Canvas

ผู้ประกอบการ : CVS Thailand Co., Ltd.

CVS Organic Cotton Canvas

ผู้ประกอบการ : CVS Thailand Co., Ltd.

CVS Sparkling Canvas

ผู้ประกอบการ : CVS Thailand Co., Ltd.

CVS Stonewashed Canvas

ผู้ประกอบการ : CVS Thailand Co., Ltd.

CVS Twill Jute, CVS Herringbone Jute

ผู้ประกอบการ : CVS Thailand Co., Ltd.

Dry Tech Fabric

ผู้ประกอบการ : Ping Wang Nan Group Co., Ltd.

Duotone

ผู้ประกอบการ : Noble Carpet Co., Ltd.

ecopaneL

ผู้ประกอบการ : Feltech Manufacturing Co., Ltd.

Evolve

ผู้ประกอบการ : Tietex Asia Co., Ltd.